Karolína Kunftová | Tel: +420 777 869 941 | Mail: info@karolina-naturopatie.cz

Naturopatie

Co je naturopatie?

Obor klinické naturopatie je západní směr celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti přírodní a nutriční medicíny. V České republice se jedná o kombinaci západní fytoterapie a klinické nutriční medicíny.

Kromě standardních západních vyšetřovacích metod (např. vyšetření krevního tlaku, krevního obrazu, atd.) pracují naturopaté s tradičními diagnostickými technikami, jako jsou například iridologie, analýza obličejových znaků či jazyka. Tento způsob vyšetření pacienta umožňuje vysoce odbornou aplikaci přírodních terapií, holistický přístup s možností úspěšně ovlivnit široké spektrum jak akutních, tak chronických stavů.

Co je cílem naturopatie?

Klinická naturopatie nabízí odbornou pomoc při prevenci i řešení zdravotních problémů a korekci nerovnováhy „ne-mocných“ orgánů a oslabeného organismu za pomoci přírodních léčebných metod, a to s prokázanou účinností. Je také vhodná jako doplňková terapie při dlouhodobé léčbě západní medicíny, protože pomáhá organismu obnovovat jeho přirozené regenerační schopnosti.

Jak pracuji?

V současné době jsem díky důvěře své učitelky a mentorky Kateřiny Boesenberg BHSc. ND převzala vedení kliniky Naturopathic Solutions, kde provozuji svou praxi. Podle principů naturopatie se klientům věnuji individuálně a sestavím jim komplexní plán na míru. Do naturopatického plánu synergicky kombinuji nutriční doporučení, bylinnou terapii, pokud je zapotřebí doplňků a doporučení ohledně životního stylu, spánkového režimu, koupelí nebo například stres managementu. Mým cílem je klienty vzdělávat a být jim průvodcem na cestě ke změně, která navrátí organismus do rovnováhy.

Kromě DNA testů (viz záložka Nutriční terapie) pracuji s neinvazivními testy funkční medicíny od asociace laboratoří Nordic Laboratories. Klientům tak lze otestovat například panely potravinových intolerancí, střevní mikrobiom, parazitální zatížení, hormonální metabolismus nebo kumulaci těžkých kovů. Nabídka testů je velmi pestrá a proto pomáhám klientům vybrat ten pravý vzhledem k jejich situaci. Výsledky poté srozumitelně a prakticky interpretuji. Pro konkrétní nabídku testů a cen mne prosím kontaktujte.

Text je inspirován a částečně převzat ze stránek České naturopatické společnosti a World Naturopathic Federation.